رشد صادرات زنجیره روی، آلومینیوم و مولیبدن در ۹ ماهه ۹۶ صورت گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه امارهای منتشر شده در زمینه بخش مزبور، میزان صادرات زنجیره روی به وزن ۱۴۹ هزار تن به ارزش ۳۰۲.۳ میلیون دلار رسید که از نظر وزن وارزش به ترتیب پنج و ۶۵ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش نشان می دهد.
همچنین زنجیره الومینیوم و محصولات آن در دوره این گزارش به وزن ۱۴۴ هزار تن و به ارزش افزون بر ۲۶۰.۶ میلیون دلار رسید که از لحاظ وزن و ارزش در مقایسه با ۹ ماهه پارسال ( منتهی به آذر ) به ترتیب ۱۸ و ۲۸ درصد رشد را ثبت کرد .
علاوه براین در زنجیره مولیبدن (فلز آلیاژی درفولاد، آهن ، ریخته گری برای افزایش سختی پذیری کاربرد دارد) با وجود کاهش ۹ درصدی از نظر وزنی، اما از لحاظ ارزشی ۳۰ درصد رشد در مقایسه با ۹ ماهه ۹۵ نشان می دهد .
صادرات زنجیره مولیبدن در مدت زمان این گزارش از نظروزن سه هزار تن و به ارزش افزون بر ۳۰.۶ میلیون دلار رسید .
به گزارش ایرنا مجموع صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در ۹ ماهه امسال از لحاظ وزن بیش از ۴۸.۶ میلیون تن و به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۵.۵ میلیون دلار بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال به ترتیب یک و سه درصد رشد نشان می دهد.
بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیر نفتی در دوره این گزارش از نظر وزنی ۵۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۲ درصد سهم داشت .