رشد ۱۰۹ درصدی حفاری اکتشافی در سال ۹۴

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از رشد ۱۰۹ درصدی حفاری اکتشافی در سال ۹۴ خبر داد و گفت: ر سال ۹۴ تعداد ۶ فقره گواهی کشف در بخش ذغالسنگ، پلی متال، بوکسیت و غیره اخذ شده که در مقایسه با سال ۹۳ این تعداد به ۲ فقره افزایش یافته است.
وجیه اله جعفری با بیان این مطلب گفت: پیش بینی شاخص حفاری در سال گذشته ۶۷ هزار و ۷۰۰ متر بوده که در پایان سال این رقم به ۸۰ هزار و ۵۰۰ متر افزایش یافته است.

او در ادامه افزود: حفاری در بخش سنگ آهن، ذغالسنگ و پلی متال توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال گذشته به ترتیب ۴۳ و ۱۴ درصد را تشکیل داده است.

جعفری خاطر نشان کرد: توسعه فعالیت های اکتشاف مواد معدنی مختلف در مناطق پرخطر یا مناطقی که بخش خصوصی تمایل به حضور در آنها ندارد از جمله برنامه های سال ۹۵ شرکت است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد: در سال ۹۴ تعداد ۶ فقره گواهی کشف در بخش ذغالسنگ، پلی متال، بوکسیت و غیره اخذ شده که در مقایسه با سال ۹۳ این تعداد به ۲ فقره افزایش یافته است.

او در پایان با اشاره به تهیه استراتژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: استراتژی شرکت با کمک کلیه بخش های شرکت و مشاور تهیه شده و قابلیت اجرایی شدن در سال جاری را دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران