سرعت گرفتن مطالعات اکتشافی قیر طبیعی و فسفات در بوشهر با مشارکت ایمیدرو

به گزارش شاتا ، حسینی محمدی ازشتاب گرفتن روند اجرای مطالعات اکتشاف طرح بیتومین(قیر طبیعی) و پیگیری به جریان انداختن مطالعات اکتشافی طرح فسفات در استان بوشهر با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی معادن ایران( ایمیدرو) خبر داد.
وی در نشست با نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شواری اسلامی و مدیرامور معادن سازمان ایمیدرو گفت: بالاترین عناصر نادرخاک جهت انجام مطالعات اکتشافی مواد معدنی در شهرستان های دشتی و تنگستان وجود دارد که انتظار می رود با تسریع در اجرای مطالعات مذکور با همکاری و حمایت بیشترسازمان های زیربط نظیر ایمیدرو و سازمان زمین شناسی شاهد تکمیل و به ثمر رسیدن طرح های ایجادی در آینده نزدیک باشیم.
حسینی محمدی گفت: تا کنون پیگیری و اقدامات متعددی در زمینه مطالعات اکتشاف طرح بیتومین و فسفات نظیر تکمیل نقشه های توپوگرافی در ابعاد مختلف و همچنین استعلامات از دستگاههای اجرایی مرتبط صورت گرفته که منجر به رشد و پیشرفت این طرح شده است
وی در ادامه بیان کرد: استان بوشهر با قابلیت ها و توانمندی های بالقوه ای در ذخائر معدنی، مزیت مناسبی جهت سرمایه گذاری در این بخش و صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا است که با مشارکت سازمان ایمیدرو می تواند این امر توسعه و گسترش یابد.