سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدنی با مشارکت بخش خصوصی

مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: با توجه به ارائه مدل‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، می‌توانیم در پروژه‌های جذاب بخش خصوصی را به عنوان سرمایه‌گذار داشته‌ باشیم.

عباس رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر کشور در حوزه زیرساخت‌ها با مشکل مواجه است. امروز در دنیا دیگر تمامی موضوعات به صورت شفاف به سرمایه‌گذار اعلام می‌شود.

رنجبر اظهار کرد: سیستم‌های وزارتخانه در گذشته به صورت آنالوگ بوده و امروز آنها به سیستم‌های نرم‌افزاری تغییر یافته‌اند، در نتیجه پاسخ دادن به ایمیل‌ها را می‌تواند چند گام رو به جلو دانست. باید امیدوار باشیم قدم‌های موثر‌تری در این زمینه برداشته شود.

وی افزود: شاید بهتر باشد به جای نقد کردن، تشویق کرده تا شاهد اجرای مراحل بعدی باشیم.

رنجبر درباره مشکلات موجود در حوزه زیرساخت‌ها نیز بیان کرد: باید بدانیم در مسیر رشد و توسعه زیرساخت‌ها جزو یکی از چالش‌ها محسوب می‌شوند. به عنوان مثال در حوزه‌ای همچون آب به دلیل وضعیت اقلیمی ایران جزو کشورهای خشک است. این در حالی است که نظام مصرفی مردم کشور نیز نظامی با الگوی مناسب نیست. این مسائل باعث می‌شود ما با کمبود آب مواجه بوده و در آینده در این حوزه با چالش مواجه باشیم.

مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه زیرساخت‌ها اظهار کرد: در گذشته نگاه‌ها بر این بود که دولت‌ها در حوزه زیرساخت ورود پیدا کنند اما در حال حاضر به دلیل وجود مشکلاتی در حوزه تامین مالی و همچنین با توجه به اینکه مدل‌های جدیدی حوزه سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در دنیا مطرح شده در نتیجه ما می‌توانیم مشارکت بخش خصوصی و برخی سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های جذاب و توجیه‌پذیر داشته باشیم.

گفت‌وگو از علیرضا جعفری نژاد