شریعتمداری: صنایع کوچک و متوسط ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردند

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شریعتمداری» با اشاره به هدف گذاری رشد متوسط هشت درصدی سالیانه اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: برای رسیدن به این میزان رشد و با در نظر گرفتن سهمی که برای صنعت و معدن در قانون برنامه پیش بینی شده است، نیازمند جذب سالیانه دستکم ۵۴ میلیارد دلار منابع خارجی هستیم.
وی گفت: برپایه آمارهای بین المللی منتشره، جذب منابع خارجی در ایران برای سال ٢٠١۶ نزدیک به ۶۴ درصد رشد کرده اما همچنان برای دسترسی به اهداف برنامه، نیاز به جهش های فوق العاده است که فضای داخلی و بین المللی برای تحقق آن باید فراهم شود.
شریعتمداری با اشاره به میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در دولت دوازدهم، گفت: در صد روز نخست دولت دوازدهم، حوزه جذب منابع خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به جذب نزدیک به ۲ میلیارد دلار برای ۳۷ پروژه کشور در حوزه صنایع متوسط و کوچک شده که این میزان علاوه بر جذب منابع خارجی شرکت های بزرگ فولاد، مس، خودروسازی ها و نظایر آنها است.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: این آمار نشان می دهد که در فضای پسابرجام با وجود همه فشارهای آمریکا، علاقه مندی به سرمایه گذاری در ایران با اقبال کشورهای مختلف سرمایه گذار مواجه است.
وی بیان داشت: برای رسیدن به اهداف مورد نظر در جذب سرمایه خارجی باید مقررات و قواعد جذب منابع خارجی را روان، آسان و در محدوده زمانی اندکی انجام دهیم.
به گزارش ایرنا، پیشتر «افروز بهرامی» مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود: بر اساس آمارهای بین المللی ارائه شده از سوی آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، ایران با جذب سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶، رشدی ۶۴ درصدی در این زمینه نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی تجربه کرده و از این نظر جزو کشورهای پیشتاز منطقه محسوب می شود.