شفاف سازی اطلاعات در حوزه معدن موجب کاهش هزینه ها می شود

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری خانه اقتصاد ایران، احسان پیری گفت: پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، نیازمند شفافیت اطلاعات در کلیه محورها است.
وی تصریح کرد: شفاف سازی اطلاعات در بخش معدن سبب از بین رفتن رانت و فساد می شود و کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اقدام به برگزاری نشست های پیوسته با دانشگاهیان و نخبگان این حوزه کرده است.
پیری افزود: اعضای این کمیسیون براین باورند که باید تمامی اطلاعات معدنی ایران در بخش بهره برداری معادن، نقشه ها و اکتشافات سازمان زمین شناسی، مصوبه های شورای عالی معادن، نحوه دریافت حقوق دولتی، قرار دادهای دولت با خارجی ها شفاف و اطلاع رسانی عمومی شود و در اختیار عموم قرار گیرد.
وی گفت: شفاف سازی اطلاعات برای حاکمیت دولت در حوزه معدنی باید به منظور حفظ منافع عمومی تقویت شود و یک زمین بازی عادلانه را برای تمام اشخاص و شرکت های فعال در حوزه معدنی فراهم آورد.
به گزارش ایرنا، سازمان زمین ‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال ۱۳۴۱ با همکاری سازمان ملل تاسیس شد و این سازمان مسئول انجام بررسی های زمین‌شناسی و معدنی در سراسر کشور، جمع‌آوری نتایج فعالیت های انجام شده در این زمینه، ایجاد هماهنگی بین چنین فعالیت ها، تهیه، تکمیل و انتشار نقشه‌های زمین شناسی ایران است.
سال ۱۳۷۸ وظایف اکتشافی وزارت معادن و فلزات (سابق) به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران محول شد و این سازمان اکنون مسئول مطالعات زمین‌شناسی کشور، و ارزیابی اکتشافی منابع معدنی بجز هیدروکربورها است.
براساس بررسی های انجام شده، پیش از شروع به کار دولت یازدهم مجموع ذخایر معدنی کشور ۵۷ میلیارد تن اعلام شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .
سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در اواخر آذرماه ۱۳۹۲براساس تفاهم نامه ای با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت فعالیت اکتشافی در ۲۵۰ هزار کیلومتر از مساحت کشور واقع در نوار شرقی کشور را به مورد اجرا گذاشت که قرار است اطلاعات لازم از اجرای مرحله نخست این برنامه امسال اعلام شود .