شناسایی ۲۵ درصد از پهنه معدنی کشور

دست کم ۲۵ درصد از پهنه معدنی کشور در دوره سه ساله استقرار دولت تدبیر وامید از طریق تعریف و مطالعه پهنه های معدنی شناسایی شد.

به گزارش ماین نیوز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی در همین مدت در کشور انجام شده است که این میزان ۲۰ هزار کیلومتر از کل عملیات انجام شده در ده ها سال گذشته بیشتر است.

جعفر سرقینی با بیان اینکه در بخش نقشه برداری هم ۱۱۰ نقشه کاربردی زمین شناسی از سال ۹۲ تاکنون تهیه شده است افزود: این در حالی که مجموع نقشه های تهیه شده تا این سال ۱۳۰ مورد بوده است.

وی به تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی برای کاهش خام فروشی اشاره و تصریح کرد: از سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، فروش سنگ آن از ۲۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال ۹۴ کاهش یافت و در مقابل صادرات مواد معدنی فرآوری شده مانند کنسانتره افزایش یافت.