شکوهی بار دیگر رئیس سازمان نظام مهندسی معدن تهران شد

در جلسه روز گذشته (۲۳ خرداد) هیات مدیره سازمان نظام مهندسى معدن استان تهران با انتخاب حداکثر آرا مهرداد شکوهی رازی به مدت یکسال به سمت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران انتخاب شد.
به گزارش ماین نیوز، مهرداد شکوری رازی متولید ۱۳۲۴ از سال ۱۳۹۱ تاکنون عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسى معدن استان تهران و نیز در سال ۱۳۹۳ یک دوره رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران بوده است.
برخی از سوابق تحصیلی و کاری مهرداد شکوری رازی به شرح زیرند:
– فارغ‌التحصیل استخراج معدن فوق لیسانس دانشکده فنى دانشگاه تهران سال ١٣۴۶
– فوق لیسانس اکتشاف به روش ژئو شیمى دانشگاه دلفت هلند ITC سال ١٩٧۵
– ١٣۴٨ تا ١٣۵۶ وزارت صنایع و معادن آخرین سمت رئیس اداره فنى اکتشاف
– ١٣۴۶ تا ١٣۵٨ مدیر پروژه صنایع معدنى بخش خصوصى
– ١٣۵٨ تا ١٣۶٢ مدیر گروه معادن و صنایع معدنى سازمان صنایع ملى ایران
– ١٣۶٢ تا ١٣٧۶ مهندسین مشاور کاوشگران مدیریت پروژه‌هاى متعدد مطالعاتى معدنى، مشاور شرکت‌هاى کاشى و شیشه و …
– ١٣٧۶ تاکنون شرکت استخراج مواد اولیه شیشه
– نائب رئیس انجمن کارخانجات تولید شیشه کشور
– رئیس کمیته خاک‌هاى صنعتى خانه معدن
– عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى استان قزوین