صدور مجوز ۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با بیش از ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار در هرمزگان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در تشریح وضعیت سرمایه گذاری در این استان، گفت : مجوز سه طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان با بیش از ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار صادر شده است.
به گزارش شاتا، خلیل قاسمی با اشاره به مبلغ سرمایه گذاری خارجی انجام شده برای این سه طرح در استان هرمزگان افزود: میزان سرمایه گذاری برای این سه طرح بیش از ۹۵۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: این طرح ها شامل تولید انواع فرو آلیاژها، سیم و مفتول توپودری است که با راه اندازی آن‌ها ۱۴۴ نفر اشتغالزایی پایدار را خواهیم داشت.
قاسمی سرمایه‌گذاری خارجی را در پروژه‌های صنعتی موفق دانست و تصریح کرد: بیشترین سرمایه گذاری خارجی در مرکز استان است که با توجه به پراکندگی استان، برنامه هایی برای دیگر شهرستان‌ها نیزخواهیم داشت تا سرمایه گذاری تنها در مرکز استان اتفاق نیافتد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، در پ: باید بستر حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش در استان فراهم شود، که این امر با ایجاد حس امنیت و اطمینان از برگشت سرمایه در سرمایه گذاران ایجاد می شود.