عملیات تخصصی اکتشاف در ۲۸۱۴ کیلومتر از مناطق مستعد سنقر

معدنا:سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه اعلام کرد ، در ۲۸۱۴ کیلومترمربع از مناطق مستعد سنقر توسط شرکت سامان عملیات اکتشافات تخصصی و سیستماتیک تحت نظارت سازمان ایمیدرو انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری معدن ایران(معدنا)، بر اساس اعلام نظر کارشناسان معدن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه ، بررسی داده های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و نیز اطلاعات ماهواره ای و تلفیق داده ها ، پتانسیل مناطقی انجام شده است.

این گزارش حاکیست ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه اظهار داشت : اقدامات امیدوارکننده به منظور کشف احتمالی عناصر فلزی مانند آهن و مس پیش بینی شده که در مدت یاد شده امید دسترسی را بیشتر کرده است .

به گفته دکتر حقیقی بر روی پهنه مذکور اکتشافات سیستماتیک صورت پذیرفته و برخی از مناطق این پهنه برای دسترسی به مواد معدنی مورد اشاره امیدورکننده است .

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه اظهار امیدواری نمود این پهنه بتواند مواد معدنی قابل توجهی را که سرمایه گذاری و فعالیت های تخصصی و معدنی بر روی آن مقرون به صرفه و توجیه پذیر باشد ، آشکار و بازار خوبی را برای کار و اشتغال و نیز انجام فراوری ها و کاربردهای صنعتی و سازه ای برای ایجاد صنایع پایین دستی معدن برای مردم منطقه سنقر و استان کرمانشاه ایجاد کند