غیرقانونی بودن دریافت بهره مالکانه و حق انتفاع از معدنکاران

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، اظهارات علی اصغر پورمند مدیرعامل میدکو در مراسم روز صنعت و معدن سخنرانی کرد که مهمترین محورهای سخنرانی وی به شرح زیرند:

– ثروت آفرینی نتیجه اقتصاد مقاومتی است. ۹۰ درصد ثروت دنیا در اختیار ۱۰ کشور است و سهم ایران از ثروت جهانی با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان تنها یک دهم درصد است.

– تاکنون در ثروت آفرینی در کشور ضعیف کار کرده ایم. ثروت آفرینی تنها از طریق بخش خصوصی و بنگاههای بزرگ میسر است. میدکو مدلی است در چارچوب اقتصاد مقاومتی و نتیجه ثروت آفرینی.

– میدکو با یک میلیارد تومان نقدینگی کار خود را شروع کرد و الان ۲۳۷۶ میلیارد تومان سرمایه ثبتی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان ارزش بازار دارد. ارزش سرمایه گذاری میدکو بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۹۰۰۰ تومان سرمایه گذاری بدون کمک از دولت انجام شده است. میدکو ۲۳ پروژه تعریف شده دارد.

– محصول نهایی میدکو ۴.۲ میلیون تن فولاد با مواد اولیه کامل و ۵۰ هزار تن مس کاتد است. در پروژه مس کاتد از فناوری بسیار پیشرفته ای استفاده شده که به جای سه کارخانه یک کارخانه احداث شده است.

– میدکو ۹۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم ۹۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم دارد.

– ترکیب تیم فنی و اقتصادی و تیم بانکی باعث شده تا میدکو موفق عمل کند

– فرمانده مبارزه با فقر در کشور بخش خصوصی است. با خام فروشی و فروش نفت نمی توانیم ادعای مبارزه با فقر و ثروت آفرینی را داشته باشیم.

– دولت موظف است اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را بپذیرد.

– دولت پروانه بهره برداری معادن را به صاحبان آنها یعنی شرکتهای معدنی بازگرداند. در قانون معادن چیزی به عنوان بهره مالکانه و حق انتفاع وجود ندارد و دریافت آن براساس قانون بودجه غیرقانونی است.

– تاکنون ۴ میلیون متر حفاری اکتشافی در کشور انجام شده اما در کشورهای معدنی دنیا این رقم سالانه ۴ تا ۶ میلیون متر است.

– عمق اکتشافات در کشور حداکثر ۳۵۰ متر است در حالی که در دنیا به ۴ تا ۱۰ کیلومتر می رسد.

– نهضت اکتشافات کشور باید توسط بخش خصوصی دنبال شود.