فراخوان جذب سرمایه گذار برای طرح های جدید اکتشافی ایمیدرو

علی اصغرزاده در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که سه شنبه شب به طور زنده و با حضور داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کیوان جعفری طهرانی رئیس امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد، افزود: ایمیدرو بر اساس استراتژی های خود از سال ۹۳ تصیم به توسعه اکتشافات معدنی گرفت که دو هدف داشت یکی با هدف تامین خوراک صنایع داخلی و دیگری برای توانمندسازی بخش خصوصی بود.
وی ادامه داد: در این راستا ایمیدرو ابتدا تصمیم به اکتشاف در سطح بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه های اکتشافی گرفت که طی دو سال اخیر از سطح ۲۵۰ هزار کیلومترمربع هم فراتر رفت و کار اکتشافی در ۲۵ استان کشور در ۳۲ پهنه آغاز شد.
اصغرزاده اظهار کرد: با انجام فعالیت های اکتشافی توسط ایمیدرو، بیش از ۳۰۰ آنومالی شناسایی شد که می توانند سرمنشاء اکتشافات منابع معدنی ذی قیمتی برای کشور باشند که عمدتا در بخش فلزی است.
وی گفت: از بین آنومالی های شناسایی شده فوق، تعدادی در اولویت قرار گرفت که شاخص های مناسب تری داشتند و قرار شد این آنومالی ها را با سرعت بیشتری کار کنیم و اکنون که در نیمه دوم سال ۹۵ هستیم، برخی از این آنومالی های اولویت دار در حال ورود به فازهای تفضیلی می شوند که نشان از پیدایش منابع جدید حداقل در پنج ماده معدنی است.وی افزود: یکی از کارهایی که کردیم، بومی سازی اکتشاف در نقاط مختلف کشور است و حتی توسط متخصصان داخلی و خارجی برای نیروهای بومی آموزش هایی برگزار کردیم و عمدتا تلاش کردیم از توانمندی های بخش خصوصی کشور در اکتشاف استفاده کنیم ضمن اینکه در سال های گذشته عمده کارها برون سپاری و از طریق بخش خصوصی بوده است.
اصغرزاده در ادامه با بیان اینکه سیاست ایمیدرو واگذاری تمام امور از جمله فراوری به بخش خصوصی است، تصریح کرد: بعد از اینکه ایمیدرو ریسک معادن را کاهش داد، بخش استخراج یا مراحل بعدی را به بخش خصوصی واگذار می کند.
وی ادامه داد: فراوری ، گلوگاه بخش معدن است و باید تاکید زیادی در این بخش داشته باشیم؛ از همین رو لازم است از شرکت های معتبر خارجی برای ارتقاء دانش استفاده شود.
مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: بر اساس قانون، استخراج ، بهره برداری و فراوری معادن بزرگ بر عهده بخش خصوصی است.
اصغرزاده بر لزوم تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و افزود: اگر به سمت استفاده از دانش خارجی و شرکت های صاحب تکنیک می رویم، حتما با استفاده از یک کارگروه داخلی و کمک دانشگاه های کشور خواهد بود تا شاهد انتقال دانش به کشور باشیم.
وی همچنین بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و گفت: اگر در بخش هایی از فعالیت ها دولت حضور دارد، به این دلیل است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حضور نیافته است مانند توسعه اکتشافات معدنی که ایمیدرو وارد شده است. معتقدیم بخش خصوصی کشور باید رشد کند و بتواند مسئولیت های بزرگ را عهده دار شود.داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مهم ترین کار در بخش معدن ، اکتشاف است که ایمیدرو در اکتشافات فعالیت های مهمی را شروع کرده است؛ باید بپذیریم که مانند همه جای دنیا، اکتشافات پایه باید توسط دولت ها انجام شود و مراحل بعدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی افزود: بخش اکتشافات در گذشته موفق نبوده و تاکنون کمتر از ۱۰ درصد مساحت کشور اکتشاف شده و آن هم سطحی بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از اکتشافات معدنی، استراتژی نظام و دولت ، جلوگیری از خام فروشی ، انجام فراوری و ایجاد صنایع معدنی است که هم بخشی از مشکل اشتغال کشور حل خواهد شد و هم برای کشور ارزآوری خواهیم داشت.