محدودیت دولتی عامل دلسردی سرمایه‌گذاران معدنی

وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صادرات مواد معدنی خام موضعگیری سختگیرانه‌ای داشته زیرا این موضوع گرچه در کوتاه مدت ممکن است به صنایع پایین دستی کمک کند اما در بلندمدت سرمایه‌گذاران معدنی را دلسرد می‌کند.
بهادر احرامیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز با اشاره به اینکه دولت باید با بهبود فضای کسب و کار و تسهیل قوانین به جذب سرمایه‌گذار کمک کند، اظهار کرد: اعمال محدودیت برای صادرات مواد معدنی خام از الگوی وضع عوارض که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ اجرا شده نشات می‌گیرد که در آن زمان باعث شد کنسانتره با قیمتی پایین تر از بازار جهانی به‌دست فولادسازان داخلی برسد و در کوتاه مدت برای فولادسازان تاثیر‌گذار بود اما در نهایت باعث شد بسیاری از معدنکاران بجای سرمایه‌گذاری در توسعه اکتشاف و استخراج به حلقه‌های پایین دستی ورود کنند و این موضوع سرمایه گذاری‌های بخش معدن را محدود کند.
او با بیان اینکه در سال‌های گذشته نزدیک به ۱۹۰ معدن در زمینه استخراج سنگ آهن دانه بندی فعالیت می‌کردند، افزود: درحال‌حاضر تنها ۲۰ معدن در زمینه تولید سنگ آهن دانه بندی فعالیت می‌کنند که آنها تولیدکننده‌های هستند که یا دارای بازار تضمین شده از قبل هستند یا زنجیره‌ای پایین دستی را توسعه داده‌اند و از سنگ آهن دانه بندی شده استفاده می‌کنند و امروز دستورالعمل محدودیت و عوارض صادرات مواد معدنی خام بر روی آنها تاثیری ندارد و تنها باعث محدودیت برای جذب سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن خواهد شد زیرا از آنها دولت باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و قوانین دست و پاگیر را حذف کند و این اقدام دولت به معدنی دخالت در بخش معدن است.