وزارت صمت درباره پیشنهاد عوارض صادرات مواد معدنی تجدیدنظر کند

رئیس خانه معدن ایران گفت: تشکل‌های معدنی سیاستگذاران را باور دارند. برداشت بنده نیز جز این نیست اما در این میان تنها یک انتظار ساده وجود دارد و آن این است که دولت تشکل‌ها را در اقدامات کارشناسی دخیل بداند.

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، ‎محمدرضا بهرامن در نشست الزام اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ کشور در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: باید به نگاه کارشناسی اهمیت داده شود. در صورت غالب شدن این نگاه مشکلی وجود نخواهد داشت.

‎وی تصریح کرد: امروز وزارتخانه عوارض ۵ درصد را مطرح می‌کند اما پیشنهاد ما این است بار دیگر به این عدد برای وضع عوارض بر صادرات با نگاه کارشناسی بنگرند.

‎به گفته وی، بدنه تمامی دولت‌های جهان نیازمند بدنه کارشناسی در بیرون از خود است که مطمن‌ترین آن استفاده از بخش خصوصی است.