پهنه های اکتشافی رشد ۲.۵ برابری را تجربه کرد

کل سرمایه گذاری اکتشافی ایمیدرو در سال ۹۴ در مجموع به ۱۳۲۱ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال های ۹۱ تا ۹۳ رشد قابل توجهی داشت. همچنین میزان پهنه های اکتشافی از رشد ۲.۵ برابری نسبت به سال ۹۳ خبر می دهد.

اقدامات این سازمان در بخش اکتشاف با هدف شناسایی و دستیابی به ذخایر جدید معدنی صورت می گیرد که پشتوانه ای قابل اتکا برای برنامه های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در راستای تقویت بخش معدن و اقتصاد مقاومتی شود.

در سال ۹۱ کل سرمایه گذاری اکتشافی ایمیدرو ۸۰۴ میلیارد ریال ، در سال ۹۲ معادل ۸۵۴ میلیارد ریال بود که در سال ۹۳ به ۱۲۸۹.۳ میلیارد ریال و در سال ۹۴ به ۱۳۲۱ میلیارد ریال رسید. این رقم در عین حال نسبت به سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب رشد ۱۶۴ و ۵۴درصدی و نسبت به سال ۹۳ رشد ۲.۴درصدی یافت.

در سال ۹۴ شرکت های زیرمجموعه این سازمان شامل تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۳۲۷ میلیارد، مجتمع سنگان ۵۵ میلیارد، زرشوران ۵۰.۸ میلیارد ، پهنه سنگان ۴۴.۷ میلیارد و سایر موارد ۳۱۷ میلیارد ریال در بخش اکتشاف سرمایه گذاری کردند. در این بخش همچنین ۵۲۶.۹ میلیارد ریال نیز به عنوان «طرح توانمندسازی اکتشاف» سرمایه گذاری شد.

از سوی دیگر میزان کل حفاری اکتشافی از ۱۰۰ هزار متر در سال ۹۱ به حدود ۱۱۲ هزار متر در سال ۹۴ رسید و برنامه سال ۹۵ نیز حدود ۱۲۰ هزار متر پیش بینی شده است.

مساحت محدوده های امیدبخش معدنی نیز در سال ۹۴ برابر با ۱۵۰۰ کیلومترمربع بود که برای سال جاری ۲۳ هزار کیلومترمربع پیش بینی شده است.

رشد ۲.۵ برابرای پهنه های اکتشافی

همچنین مساحت پهنه های اکتشافی در سال ۹۴ با رشد ۲.۵ برابرای نسبت به سال ۹۳ به ۱۷۹ هزار و ۸۸۳ کیلومتر مربع رسید در حالی که مساحت پهنه های اکتشافی سال ۹۳ به ۷۰هزار کیلومتر مربع رسیده بود.

اهداف عمومی فعالیت های اکتشافی ایمیدرو شامل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با تکیه رشد و توسعه و اشتغال بر منابع و ذخایر معدنی داخل کشور، افزایش ذخایر معدنی کشور با هدف توسعه زنجیره پایین دست معدن در مناطق محروم و اشتغالزایی ، کاهش ریسک اکتشافات از طریق تقویت صندوق بیمه فعالیت های معدنی و زمینه سازی ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این حوزه و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور است.

از سوی دیگر در بخش اکتشافات اولویت اجرا با بخش خصوصی است و سازمان در مواردی که متقاضی به دلیل ریسک بالا، وجود ندارد از طریق مشارکت یا پوشش ریسک از سوی صندوق بیمه فعالیت های معدنی از بخش خصوصی حمایت می کند