۱۰ تیرماه روز ملی صنعت و معدن گرامی باد

۱۰ تیرماه روز ملی صنعت و معدن بر تمام تلاشگران این عرصه مبارک باد.