۲ دستورالعمل اکتشافی منتشر شد/ تدوین نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن

معاونت معدنی وزارت صنعت از انتشار دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی به شماره ۷۱۳ و فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک به شماره ۷۲۱ خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، بر اساس اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت به خانه معدن ایران با توجه به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن به استناد ماده (۱۰۷) آیین اجرایی قانون معادن، دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی به شماره ۷۱۳ و فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک به شماره ۷۲۱ هم اکنون در سایت www.minecriteria.ir مندرج و قابل دسترس است.

 

این گزارش می‌افزاید، نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن با توجه به نیاز مهم بخش معدن و در راستای تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن با همکاری و استفاده از تجربیات متخصصان بخش معدن تدوین شده است.