دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

photo_2016-08-09_09-09-06