اساسنامه

تاریخچه :

به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران، آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط و پیرو موافقت اصولی صادره شماره ۷/۳/۱۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷، «اتحادیه حفاران غیرنفتی» تحت شماره ۲۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاسیس و به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت اتحادیه :

ساماندهی توسعه و صادرات خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه و دفاع از منافع مشروع اعضا.

حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت «اتحادیه» در سراسر ایران می‌باشد. اتحادیه می‌تواند پس از تصویب هیات‌مدیره و تایید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استان شعبه و در شهرستان‌ها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید.

عضویت و شرایط آن:

کلیه حفاران غیرنفتی و فعالان در خدمات مرتبط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر به عضویت اتحادیه درآیند.

– تابعیت ایرانی

– متدین به یکی از ادیان رسمی

– داشتن کارت عضویت و یا بازرگانی معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

– دارا بودن سابقه فعالیت در زمینه موضوع اتحادیه با تایید دو نفر از اعضای اتحادیه

اهداف اتحادیه:

– تلاش برای ساماندهی توسعه و صادرات و بهبود کیفیت خدمات‌دهی اعضا

– بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارها برای عرضه اعضا با بهره‌گیری از آخرین رهیافت‌های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه‌ای و صادرات

– مشارکت گروهی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیش‌نویس قوانین و مصوبات مرتبط با توسعه خدمات و صادرات در جهت حفظ منافع ملی و اعضا با هماهنگی اتاق ایران

– ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت‌های اعضا

تلاش برای توسعه و صدور خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

– تشویق وحمایت از سرمایه‌گذاری در کلیه خدمات مرتبط با حفاری‌های غیرنفتی (اکتشافی، استخراجی، بهره‌برداری و تجهیزات و…)