آزادسازی ۴۰ درصد از پهنه‌های معدنی

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی ۴۰ درصد از مساحت پهنه‌های معدنی کشور خبر داد. اسدالله کشاورز با بیان اینکه بیش از ۱۲۷ پهنه اکتشافی به مساحت ۴۸۵ هزار کیلومترمربع در سطح کشور تعریف شده است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰۲ پهنه به مساحت ۴۰۷ هزار کیلومترمربع به اشخاص حقوقی واگذار شده است. او ادامه داد: از این تعداد، عملیات شناسایی محدوده‌های امیدبخش در ۱۴ پهنه اکتشافی به اتمام رسیده است و در دومین آزادسازی محدوده‌های معدنی آزاد خواهد شد. کشاورز با بیان اینکه پهنه ایران مرکزی با مساحت ۹۰ هزار کیلومتر مربع و پهنه آباده-جازموریان با مساحت حدود ۴۵هزار و ۸۱۷ کیلومتر مربع دارای بیشترین مساحت در بین پهنه‌های اکتشافی است، افزود: با آزادسازی پهنه‌های یادشده بخش عمده‌ای از مساحت بلوکه شده در استان‌های یزد، فارس، کرمان، اصفهان و هرمزگان برای همگان آزاد خواهد شد. او در ادامه با اشاره به اتمام طرح ساماندهی محدوده‌های معدنی در کل کشور گفت: از این پس در تمام استان‌های کشور محدوده آزاد به‌صورت برخط و از طریق سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی (کاداستر) محاسبه می‌شود. کشاورز در پایان با اشاره به اینکه دومین مرحله آزادسازی محدوده‌های معدنی ۱۰ اسفند ماه امسال به‌طور سراسری در کل کشور اجرا خواهد شد، افزود: تمام محدوده‌های ابطالی درخواست صدور پروانه اکتشاف و پروانه‌های اکتشافی که یک‌بار به مزایده رفته و برنده نداشته و همچنین محدوده‌های مرزی باقیمانده قدیمی که با هماهنگی استان مجاور تعیین تکلیف شده است، از جمله محدوده‌هایی است که مشمول آزادسازی خواهند بود.