آفت قیمتی برای توسعه معادن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: دخالت‌های دولت در گذشته در مورد مکانیزم قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی مانع توسعه معادن شده بود اما هم‌اکنون شرکت‌ها می‌توانند براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و با قیمتی واقعی محصولاتشان را در بورس کالا به فروش برسانند.به گزارش «ایلنا» جعفر سرقینی افزود: اما اکنون شرکت‌ها می‌توانند بر‌اساس مکانیزم‌های موجود در بازار یعنی عرضه و تقاضا و همچنین عرضه محصولات خود در بورس کالا، قیمت واقعی فلزات را کشف کنند و براساس آن به معامله بپردازند، زیرا بورس کالا در مورد قیمت‌گذاری فلزات بسیار شفاف عمل می‌کند. به گفته سرقینی، در ایران عمده قیمت‌های محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا کشف می‌شوند و بخشی از محصولات صنایع معدنی نظیر سیمان، گچ، شیشه و کاشی که به‌طور معمول در بورس کالا عرضه نمی‌شوند، مکانیزم قیمت‌گذاری آنها جدا از بورس کالا صورت می‌گیرد؛ همچنین عرضه و تقاضای این مواد نیز به‌ شکل متفاوت است.

وی در توضیح این مطلب یادآور شد: سایر مواد معدنی و فلزی همچون سایر بورس‌های دنیا در بورس مبادله و کشف قیمت می‌شوند و به‌طور معمول مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بر آنها اثر زیادی دارد.بنا به اعتقاد وی؛ درست است که اکثر قیمت‌ها در بورس کشف ‌می‌شوند، با این حال، به‌ویژه در مورد فلزات غیر‌آهنی، قیمت‌های جهانی یک عامل بسیار مهم بر میزان قیمت این فلزات در ایران محسوب می‌شود.به گفته سرقینی، خوشبختانه در ایران و حتی در برخی از موارد متاسفانه، قیمت اغلب صنایع معدنی موجود در ایران تا حد زیادی به قیمت‌های جهانی گره خورده است، به‌طوری‌که این موضوع باعث می‌شود تا تمامی تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور، نتوانند محصولات خود را با بهای بیشتر یا حتی کمتر از قیمت‌های جهانی به بازار مصرف و مشتریان عرضه کنند.معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت یادآور شد: البته گره خوردن قیمت‌های جهانی محصولات معدنی و فلزی با این محصولات به داخل کشور نشان می‌دهد که در صورت نوسان قیمت‌های جهانی این نوسان، بلافاصه به کشور سرایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه درایران عمده قیمت‌های محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا کشف می‌شوند، افزود: سایر مواد معدنی و فلزی همچون سایر بورس‌های دنیا در بورس مبادله و کشف قیمت می‌شوند و معمولا مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بر آنها اثر زیادی دارد.همچنین عمده پارامتری که در حال حاضر می‌تواند بر قیمت‌های محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور اثرگذار باشد، قیمت‌های جهانی است و اثرگذاری قیمت‌های جهانی بر بازار داخلی بسیار سریع رخ می‌دهد.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه تنها عامل ایجاد اختلاف میان قیمت‌های جهانی فلزات اساسی و قیمت‌های داخلی تعرفه است، افزود: با این حال تعرفه‌ها نیز از لحاظ میزان و درصد اعمال، چندان اثرگذار به‌شمار نمی‌روند، به‌طوری که هر عددی که از سوی مراجع اصلی قیمت‌گذاری در مورد قیمت‌های فلزات اساسی اعلام شود، با اندکی تغییر که مربوط به اعمال تعرفه است، در داخل کشور نیز اعمال می‌شود.وی در ادامه بار دیگر تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود، دولت در هیچ‌یک از بخش‌های معدنی و فلزی کشور در مورد مکانیزم‌های قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای بازار کوچک‌ترین دخالتی را اعمال نمی‌کند.