آمادگی صندوق برای پوشش‌های بیمه‌ای بخش معدن

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی طی نامه‌ای به خانه معدن ایران در خصوص ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در بخش معدن اعلام آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی، محمدرضا عربی مزرعه شاهی در نامه‌ای به محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران عنوان کرد: در راستای ترویج فرهنگ بیمه در حوزه معدن و صنایع معدنی و با توجه به درخواست برخی بخش‌های زیرمجموعه خانه معدن مبنی بر بررسی و بکارگیری انواع خدمات بیمه‌ای در بخش معدن، شرکت بیمه اطمینان زندگی ایرانیان که همکار صندوق در بخش بیمه بوده و دارای تخصص و تجربه مناسبی در حوزه‌های مختلف بیمه است. در راستای هرگونه همکاری و ارائه خدمات موردنیاز به حضور معرفی می‌شود.

 

او همچنین در این نامه یادآور شده است: در صورتی که این صندوق در قالب ساختار خود امکان پاسخگویی به پوشش‌های بیمه‌ای بخش معدن را داشته باشد، آماده هرگونه همکاری است.