اتحادیه حفاران غیرنفتی با همکاری سازمان ایمیدرو و مرکز آموزشی هپکو برگزار می نماید

دومین دوره اپراتوری دستگاه های حفاری

اتحادیه حفاران غیر نفتی دومین دوره اپراتوری دستگاه های حفاری را به صورت تئوری و عملی با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و مجموعه آموزشی هپکو بعنوان مجری به مدت ۶ روز در محل معدن مس میدوک از تاریخ ۹۶/۱۲/۵الی ۹۶/۱۲/۱۰ برگزار می نماید.