از دولت می‌خواهیم برجام ۲ را در حوزه اقتصاد اجرا کند

رئیس خانه معدن ایران گفت: برخلاف نظر غلط عده ای تحریمها آسیب شدیدی به اقتصاد کشور زد و کشورمان را نیازمند کرد.

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، محمدرضا بهرامن امروز در مراسم هفتمین گرامیداشت روز معدن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: باید از دولت بخواهیم تا برجام ۲ را در حوزه اقتصاد کشور اجرا کند. قطعا با انجام چنین برنامه ای شرایط کشور بهتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بخش معدن باید مطالبه گر باشد و مدام درخواستهای خود را از دولت و تشکلهای معدنی مطرح کند، افزود: مطمئن باشید با توجه به اجرای برجام و دیگر برنامه های در دست اجرای دولت وضعیت کشور در آینده بهتر خواهد شد.

بهرامن همچنین خبر ماین نیوز در خصوص استقبال کمرنگ از مراسم گرامیداشت روز معدن در دانشگاه امیرکبیر را تائید کرد و افزود: انتظار داشتیم مسئولان دولتی بیشتری از این مراسم استقبال می کردند.