استخراج کنندگان سنگ آهن موظف به پرداخت بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز -شنبه -مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره ۷ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکت های تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند ۵۵ ماده‌واحده قانون بودجه۱۳۹۲، تبصره ۱۰ قانون بودجه۱۳۹۳و ۱۳۹۴و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۵) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ج تبصره ۷ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹ کل کشور،وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند که نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ۲۷ تیر۱۳۹۱ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند و تبصره ۷ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور به دولت اجازه دادند که مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن وهمچنین مطالبات سازمان‌های مذکور وشرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند د تبصره ۷ بخش درآمدی این لایحه را حذف کردند که در این بند آمده است: در سال ۱۳۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوبسوم اسفند ۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱-۱- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌شود.
۲-۱- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌شود.