اقدام نهاد ریاست جمهوری در خصوص درخواست ممانعت از ورود کنسانتره سازان و کارخانه داران به بخش پیمانکاران معدنی و صیانت از سرمایه گذاری های کلان در بخش ماشین آلات معدنی و نیروی انسانی

news_58438958397