اکتشافات مس در چهار نقطه کشور آغاز شد

به گزارش معدن نامه، مقایسه تولید نیمه اول سال ۹۵ با نیمه اول سال ۹۲ نشان از رشد تولید کنسانتره مس به میزان ۳۶.۵ درصد، کاتد حدود ۳.۸ درصد و مس محتوای معدنی به عنوان شاخص تولید شرکت به میزان ۳۴.۲ درصد دارد.

تولید کنسانتره مس در نیمه نخست سال ۹۲ برابر با ۳۸۹ تن بود، در نیمه نخست سال ۹۵ به ۵۳۱ هزار تن، مس محتوای معدنی از ۱۰۵ هزار تن به ۱۴۱ هزار تن و کاتد از ۹۲ هزار تن به ۹۵.۵ هزار تن افزایش یافته است.

عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران حاکیست که در ۱۱ ماه منتهی به پایان بهمن ۹۵ میزان تولید کنسانتره مس ۹۸۶ هزار تن، مس محتوای معدنی ۲۵۹ هزار تن و کاتد ۱۷۳ هزار تن بود که نسبت به هدف برنامه پیش بینی شده در کاتد ۹۸ درصد برنامه محقق شده و در کنسانتره مس و مس محتوای معدنی به ترتیب ۳ و ۷ درصد بالاتر از هدف برنامه پوشش داده شده است.

بر این اساس تا پایان سال ۹۵ بیش از ۲۸۰ هزار تن مس محتوای معدنی تولید خواهد شد که این میزان ۵.۶ درصد بالاتر از برنامه تولید شرکت ملی صنایع مس است.

برنامه تولید سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۸۴ هزار تن مس محتوای معدنی است.

شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین ۱۸ پروژه توسعه ای در دست اجرا دارد که سرمایه گذاری کل این طرح ها در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است که بتدریج تا سال ۱۳۹۹ تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

از آنجا که شرکت ملی صنایع مس ایران در برنامه توسعه خود، ۴ معدن جدید را از سال های قبل در حال آماده سازی و شکل دهی دارد و اکثر تجهیزات و دستگاه های مربوط به کارخانه های تغلیظ برای تولید کنسانتره از این معادن را نیز خریداری کرده است، در جهت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در این طرح های عظیم دعوت کرده است.

شرکت مس همچنین برای پویایی معادن خود و کشف اندیس های جدید و معادن دیگر در نواحی مختلف در فعالیت مداوم است. در این راستا مطالعات پی جویی در استان های آذربایجان شرقی و کرمان در مساحتی بیش از ۹ هزار کیلومتر مربع در دست انجام است. برنامه ریزی برای انجام مطالعات پی جویی ناحیه ای در منطقه جنوب استان کرمان، سمنان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی در محدوده تقریبی ۱۲ هزار کیلومتر مربع در دستور کار اکتشاف قرار دارد. در ضمن برنامه ریزی در خصوص انجام مطالعات پایه ای ژئوفیزیک هوابرد در محدوده ای به وسعت ۱۷ هزار کیلومترمربع در حال انجام است.