تجدید حیات واحدهای تولیدی معدنی

بخش معدن در بسته ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت از بنگاه‌های اقتصادی دیده شده است. این خبر نویدبخش خوبی برای بخش معدن و فعالان آن خواهد بود، آن هم زمانی که واحدهای تولیدی بخش معدن با رکود بسیار سختی روبه‌رو هستند.

به گفته علی‌اشرف افخمی، رییس بانک صنعت و معدن در بسته حمایتی دولت از بنگاه‌ها فرقی بین معدن و صنعت قائل نیستیم و اگر معدنی از بسته استفاده نکرد باید مشکل را در آن معدن جست‌وجو کرد. این بدان معناست که دولت معدن را در کنار صنعت می‌بیند. در واقع حیات صنعت وابسته به توسعه معدن و صنایع معدنی است. از سویی دیگر بخش معدن در دوران تجدید حیات خود به سر می‌برد تا بتواند سال‌های تحریم را جبران کند، در نتیجه با توجه به تاثیرات منفی تحریم و رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار، کمبود نقدینگی را برای فعالان معدنی به همراه داشت. حال نگاه حمایتی دولت و در نظر گرفتن بخش معدن در بسته ۱۶ هزار میلیارد تومانی بی‌شک تاثیر بسیار بر روند فعالیت بنگاه‌های معدنی دارد. اما نکته مهم نحوه پرداخت این بسته و نوع بازپرداخت آن است. در شرایطی که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی معدنی بیداد می‌کند تنفسی ۶ماه تا ۱سال می‌تواند تاثیر این کمک را چند برابر کند. از سویی دیگر رونق در واحدهای تولیدی تحریک بازار را در پی دارد که خود می‌تواند در بازپرداخت تسهیلات موثر باشد. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود در تلاش است تا با ارائه بسته‌های حمایتی بتواند تولید و تقاضا را فعال کند. حال باید منتظر ماند و دید بخش معدن تا چه اندازه از فرصتی که پیش‌رویش قرار گرفته استفاده می‌کند. بخش معدن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت‌های دولت و تلاش فعالان خود است تا بتواند به جایگاه اصلی خود باز گردد.