تغییر زمان دومین آزادسازی محدوده‌های معدنی

«اسدالله کشاورز» با بیان اینکه آزادسازی مرحله دوم از ساعت ۱۰ صبح ۲۵ بهمن به سه‌شنبه ۱۰ اسفند تغییر یافته است ،افزود: این اقدام درپی تغییر در نحوه محاسبه امتیاز اشخاص حقیقی در گواهی صلاحیت فنی و مالی صورت گرفت.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییرات صورت گرفته در نحوه امتیازدهی اشخاص حقیقی ؛ گفت: تغییر زمان برگزاری آزادسازی مرحله دوم با هدف ارائه فرصت زمانی به اشخاص حقیقی که از امتیاز اخذ شده خود طبق بخشنامه قبلی رضایت نداشتند صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف افزود: اشخاص حقیقی تا زمان آزادسازی مرحله دوم فرصت دارند تا نسبت به محاسبه امتیاز گواهی صلاحیت فنی و مالی خود بر مبنای بخشنامه جدید اقدام کنند.
وی در پایان گفت: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده باید تا پیش از تاریخ آزادسازی، نسبت به تکمیل فرم خود ارزیابی الکترونیکی از طریق سامانه کاداستر و اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی جدید و یا انتقال اطلاعات گواهی های صلاحیت فنی و مالی معتبر قبلی خود به سامانه کاداستر، از طریق مراجعه به سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن اقدام کنند.

تکمیلی:

آزادسازی مرحله دوم از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۰اسفند به سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح ۱۷ اسفند تغییر یافته است.