دستاوردهای سنگان در اکتشاف، استخراج و امور زیست محیطی

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان گفت: مجموعه سنگان در بخش های اکتشاف، استخراج و مطالعات زیست محیطی، دستاوردهای ارزشمندی طی سال های گذشته کسب کرده است و براساس پیش بینی ها، ذخیره احتمالی معدن سنگان تا ۱.۵ میلیارد تن افزایش می یابد.
به گزارش ماین نیوز، مرتضی هاشم پور با بیان اینکه ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیاز به ذخایر قابل اتکا سنگ آهن دارد اظهار داشت: از نظر میزان ذخایر سنگ آهن، ایران با ۲.۸ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۵ میلیارد تن ذخیره احتمالی، رتبه نخست در خاورمیانه و دهم در جهان را دارد.

وی ادامه داد: سنگ آهن مورد نیاز برای هدف چشم انداز ۱۴۰۴، ۱۶۰ میلیون تن است و تولید مجتمع سنگان در این افق، ۴۰ میلیون تن معادن ۲۵ درصد کل کشور است. کنسانتره و گندله مورد نیاز نیز ۹۰ میلیون تن است و برنامه مجتمع سنگان تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره (۲۰ درصد کل کشور) و ۱۵ میلیون تن گندله (معادل ۱۶ درصد کل کشور) است.

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان با اشاره به اکتشافات صورت گرفته در منطقه سنگان، تصریح کرد: در این منطقه عملیات ژئوفیزیک هوایی در محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع انجام شده و پس از انجام ژئوفیزیک هوایی و زمینی، ۱۵ آنومالی شناسایی شده است.

وی یادآور شد: طرح جامع سنگان طی سال های ۹۲ و ۹۳، نهایی و تکمیل شده و اساس جانمایی واحدهای صنعتی و معدنی براساس همان طرح جامع صورت گرفته است.

وی درباره همکایر با بخش خصوصی گفت: تاکنون ۱۳ محدوده برای عملیات اکتشاف به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایستگاه اول برای شناخت پتانسیل ها، اکتشاف است طی سال گذشته بیش از آنچه که در اهداف تعیین شده بود محقق شد و یک گام جلوتر از اهداف سال گذشته بودیم.

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه زیرساخت ها، گفت: برآورد نیازهای کارخانه ها به منابع آب و مطالعه و نحوه تامین آن، برآورد مصارف انرژی از جمله گاز برق و چگوگی تامین آن، مطالعه وضعیت نیروی انسانی منطقه و نیز برآورد میزان مواد قابل حمل به منطقه از جمله این اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: این مجتمع همچنین درباره مسائل زیست محیطی، بررسی قوانین و دستورالعمل های ملی و رعایت آن در مطالعات طرح جامع و غیره فعالیت داشته است.

به گفته هاشم پور، در پایان سال گذشته، ۴ هزار نفر در بخش های صنعتی و معدنی در سنگان مشغول به کار شدند.