دسترسی بر ذخایر واقعی،مستلزم اکتشافات در عمق است

محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار   صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ضرورت انجام اکتشافات در عمق گفت:اکتشافات پهنه های معدنی کشور باید بصورت عمقی عملیاتی شود. تحقیقات انجام شده در سال ۹۶ به کشف ذخیره های دو میلیارد تنی منتهی شد و این امر موید این واقعیت است که در صورت کامل تر شدن اکتشافات به ذخایر عظیمی دسترسی پیدا خواهیم کرد.

رئیس خانه معدن ایران  در ادامه بیان  کرد:در صورت بهره برداری بیشتر از این سرمایه ملی و غنی،عواید اقتصادی بسیاری به کشور تزریق می شود.

وی افزود:دسترسی به ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است و مطالعه در عمقِ بیشتر،بطور حتم موجب کشف ذخایر غنی جدید خواهد شد.

بهرامن بیان کرد:در طول ۶ دهه گذشته،تمام عملیات های اکتشافی معدنی،در عمقِ حداکثر۱۵۰ متری صورت گرفته است  اما امروزه با انجام عملیات اکتشافی در عمق یک هزار و ۵۰۰ متری به یک ذخیره یک و نیم میلیارد تنی دست یافته ایم و این موضوع نشان دهنده اهمیت سوق دادن اکتشافات به اعماق زمین است.