سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته – ایران کان مین ۲۰۱۷

خانه معدن ایران برگزار می کند:

نمایشگاه بین المللی

کان مین ۲۰۱۷