رشد معدن در ۹ ماه امسال؛ منفی ۰.۲ درصد

به گزارش معدن نامه، پیمان قربانی در نشست خبری امروز خود رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۵ بدون نفت را ۱.۹ درصد عنوان کرد.

او افزود: در ۹ ماهه امسال رشد بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، نفت ۶۵.۴ درصد، صنایع و معادن ۰.۳ درصد، معدن ۰.۲-، صنعت ۵.۸ درصد، ساختمان ۱۷.۱- و خدمات ۲.۴ درصد بوده است.