رشد ۸.۹ درصدی تعداد و ۶.۳ درصدی اشتغال جوازهای تأسیس صنعتی صادره در ۴ ماهه ۹۶/ افزایش ۳۱.۵ درصدی صدور پروانه‌ اکتشاف معادن

جوازهای تأسیس صنعتی صادر شده در چهار ماهه امسال از لحاظ تعدادی ۸.۹ درصد و از لحاظ اشتغال ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ رشد داشت. رشد ۳۱.۵ درصدی تعداد پروانه‌های اکتشاف در ۴ ماهه ۹۶ نیز قابل توجه بود.
به گزارش شاتا، بر اساس گزارش دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماهه ابتدای امسال پنج هزار و ۳۶۶ جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با توجه به صدور چهار هزار و ۹۲۹ جواز در مدت مشابه سال ۹۵، تعداد جواز تأسیس صنعتی در چهار ماهه امسال رشد ۸.۹ درصدی داشت.
رشد ۶.۳ درصدی اشتغال جواز تأسیس در ۴ ماهه۹۶
همچنین اشتغال جوازهای تأسیس صادره در ۴ ماهه اول ۹۶ حدود ۱۲۰ هزار و ۷۲۸ نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۳ درصد رشد داشت.
گفتنی است که میزان اشتغال جوازهای تأسیس صادره در چهار ماهه اول سال ۹۵ حدود ۱۱۳ هزار و ۵۶۹ نفر بود.
رشد ۳۱.۵ درصدی تعداد پروانه‌های اکتشاف در ۴ ماهه ۹۶
از سوی دیگر در بخش معدن نیز تعداد پروانه‌های اکتشاف صادر شده در چهار ماهه اول امسال با رشد ۳۱.۵ درصدی روبه رو بود.
در چهار ماهه اول امسال ۲۸۴ پروانه اکتشاف صادر شد و در چهار ماهه سال گذشته ۲۱۶ پروانه اکتشاف صادر شده بود.
رشد ۴.۸ درصدی مجوزهای صنفی صادره در چهار ماهه ۹۶
در بخش مجوزهای صنفی صادر شده نیز در چهار ماهه ابتدای امسال رشد ۴.۸ درصدی داشتیم. در این بخش در چهار ماهه ابتدای امسال برای ۸۵ هزار و ۸۹۴ واحد صنفی مجوز صادر شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۱ هزار و ۹۵۵ فقره بود.
رشد ۲۲.۶ درصدی صدور مجوز نمایندگی های خارجی در چهار ماهه ۹۶
همچنین در چهار ماهه اول امسال ۱۵۲ مجوز نمایندگی های خارجی صادر شد که با توجه به صدور ۱۲۴ مجوز صادر شده در مدت مشابه سال ۹۵، رشد ۲۲.۶ درصدی داشت.
صدور کارت بازرگانی نیز در چهار ماهه اول امسال با ۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ مواجه بود.
در چهار ماهه اول امسال  دو هزار و ۵۳۱ کارت بازرگانی صادر شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۳۵۴ فقره بود.
رشد ۸.۳ درصدی تعداد و ۶.۸ درصدی ارزش معافیت‌های گمرکی ماشین آلات در چهار ماهه ۹۶
از سوی دیگر تعداد معافیت های گمرکی ماشین آلات و ماشین آلات مستعمل نیز در چهار ماهه ابتدای ۹۶ به ترتیب رشدهای مثبت ۸.۳ درصدی و ۴۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ داشت.
تعداد معافیتهای گمرکی ماشین آلات در چهار ماهه امسال یک هزار و ۶۱۷ فقره و در چهار ماهه سال گذشته یک هزار و ۴۹۳ فقره بود.
همچنین تعداد معافیتهای گمرکی ماشین آلات مستعمل در چهار ماهه اول امسال ۲۰۲ فقره بود که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۱ فقره شده بود.
از سوی دیگر ارزش معافیت های گمرکی ماشین آلات در چهار ماهه اول ۹۶ حدود  یک هزار و ۴۵۴ میلیون دلار بود که با توجه به حدود یک هزار و ۳۶۱ میلیون دلار معافیت گمرکی ماشین آلات در مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۶.۸ درصدی داشت.
ارزش معافیتهای گمرکی ماشین آلات مستعمل نیز در چهار ماهه اول ۹۶ رشدی ۲.۹ درصدی داشت. ارزش معافیتهای گمرکی ماشین آلات مستعمل در چهار ماهه اول ۹۶ بیش از ۷۲ میلیون دلار و در چهار ماهه اول ۹۵ بیش از ۷۰ میلیون دلار بود.