شرکت های اروپایی به دنبال حضور در بخش معدن ایران هستند

«کیوان جعفری طهرانی»  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره خروج یکجانبه آمریکا از برجام و «قانون انسداد» افزود: آلمان قویتر از سایر کشورهای اروپایی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و مقابل آمریکایی ها ایستاده است.
وی ابراز امیدواری کرد آلمان ها طوری به ادامه مسیر بپردازد که سایر اروپایی ها و شرکت های تابعه آنها را با خود همسو کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انسداد پیروی شرکت های اتحادیه اروپا را از تحریم های فرامرزی آمریکا ممنوع ساخته و شرکت ها را مجاز می شمارد زیان های ناشی از این تحریم ها را از عامل آن دریافت کنند. براساس این قانون، آرای ناشی از داوری های خارج از اتحادیه اروپا که براساس تحریم های آمریکا صادر شده باشند، ملغی می شوند.
در بند دوم بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا در قانون انسداد، آغاز روند رسمی برداشتن موانع تامین مالی فعالیت های داخل ایران از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا اعلام شده است. این امر به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه می دهد از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران حمایت کند. این امر به ویژه می تواند برای شرکت های کوچک و متوسط مفید باشد.
جعفری طهرانی بطور نمونه به فعالیت شرکت «اُتوتِک» در زمان تحریم های گذشته اشاره کرد که با نام شرکت دیگری و به شکل غیرمستقیم حضور داشت.
وی افزود: انتظار می رود سایر شرکت های اروپایی به صورت جوینت ونچر (همکاری مشترک) یا با مدیریت ایرانی در کشورمان حضور بیابند و باید منتظر باشیم و موضع گیری ها را ببینیم.
مشاور پروژه های چرخه فولاد کشور درباره چین نیز یادآورشد: این کشور به عنوان بزرگترین خریدار سنگ آهن ایران (دستکم ۹۰ درصد سنگ آهن صادراتی کشور به چین صادر می شود) به دنبال تداوم خریدها از ماست؛ اما باید مراقب باشیم اجرای طرح ها گران تمام نشود.