محیط زیست، عامل حیات صنایع معدنی است

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ضرورت همبستگی و تعامل در راستای توسعه بیش از پیش صنایع معدنی، گفت: معدن در کنار منابع طبیعی و محیط زیست هیچگاه مرگ نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا در یزد، ‌محمدرضا بهرامن در همایش ملی نقش معدن در اقتصاد کشور که به میزبانی استان یزد برگزار شد،‌ ایجاد اشتغال پایدار را از جمله مهمترین نیازهای جامعه امروزی دانست و بیان کرد: معادن نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند.

وی استان یزد را به دلیل هماهنگی مطلوب دستگاه‌های بین بخشی در حوزه معدنی، استانی نمونه در کشور خواند و بیان کرد:‌ در همین راستا نیز یزد به عنوان استان پایلوت دربحث نقش معدن در اقتصاد و توسعه کشور‌ تعیین شده است.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‎‎های منسجم و مستمر در راستای استفاده از ظرفیت‎‎های مختلف معدنی استان، تصریح کرد: معدن در کنار منابع طبیعی و محیط زیست، هیچگاه مرگ نخواهد داشت.

بهرامن توسعه ظرفیت‌های معدنی کشور را مستلزم همکاری با دستگاه‌های همسو نظیر محیط زیست و منابع طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: صنایع معدنی همیشه حفاظت از منابع زیست محیطی و محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده است.