معاون سازمان زمین شناسی: ایران بیش از ۴۸ میلیارد تن ذخیره معدنی دارد

به گزارش ایرنا بهروز برنا روز چهارشنبه در آیین آغاز اجرای پروژه برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی در بجنورد اظهار کرد: بیش از ۲ درصد از ذخایر شناسایی شده در معادن کشور، در خراسان شمالی است و معادن خراسان شمالی تا ۳۳۶ سال ذخیره دارد.
برنا خاطرنشان کرد: یکی از محورهای توسعه کشور، بخش معدن است و سازمان زمین شناسی به عنوان سازمان حاکمیتی تلاش دارد ظرفیت های معدنی در این استان بیشتر شناسایی شود.
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی با بیان اینکه یک ذخیره معدنی مهم این استان معادن بوکسیت است اظهار کرد: ‘گلوکونیت’، یک ماده معدنی جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: ماده معدنی ‘گلوکونیت’ به عنوان ماده معدنی با اهمیت، پتاسیم بالایی دارد و برای تهیه کود کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.
برنا در بخش دیگر سخنان خود گفت: یک اقدام مهم که به کشف ذخایر معدن می انجامد، ژئوفیزیک هوایی است و سازمان زمین شناسی با توجه به ضرورت این کار، ژئوفیزیک هوایی را وارد کشور، و تجهیزات و امکانات را تامین کرده است.
وی گفت: تاکنون بیش از ۲۰ درصد از گستره کشور در مناطق اولویت دار، زیر پوشش ژئوفیزیک هوایی قرار گرفته است و در سطح حدود ۵۰۰ هزار کیلومتر کار انجام شده است.
وی با بیان اینکه استان خراسان شمالی شرایط معدنی ویژه ای دارد اظهار کرد: از ۹ پهنه مهم زمین شناسی در سطح کشور، ۲ پهنه در این استان قرار داد و به لحاظ معدنی شرایطی دارد که نیاز است ژئوفیزیک هوایی در این منطقه انجام شود.
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی کشور خاطرنشان کرد: در این زمینه تمهیدات و دریافت مجوزهای لازم انجام شده و کارها در دست پیگیری است.
به گفته وی در مطالعات انجام شده، ۳۸ محدوده امید بخش فلزی در خراسان شمالی کشف شده است که با اقداماتی که در پروژه ژئوفیزیک هوایی انجام می شود راستی آزمایی و مشخص می شود که این ذخایر چقدر ارزش کار کردن دارد.
برنا تصریح کرد: ژئوفیزیک هوایی از لایه هایی است که دخایر پنهان را می تواند شناسایی کند.
وی خاطرنشان کرد: محدوده امیدبخش، محدوده هایی است که براساس اطلاعات موجود یا نقشه های زمین شناسی احتمال وجود معدن در آن هست.
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی کشور به منظور آغاز پروژه برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی درخراسان شمالی به این استان سفر کرده است.