واگذاری پهنه پیشنهادی ید در شمال استان گلستان

به گزارش ماین نیوز، هومن هادیان معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت : در راستای اجرای ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن و همچنین با هدف اجرای عملیات اکتشاف علمی و سیستماتیک در استان گلستان، پهنه پیشنهادی ید در شمال استان با هماهنگی وزارت متبوعه به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار گردید.

هادیان گفت: این پهنه به وسعت بیش از ۳۲۰۰ کیلومتر مربع و با هدف انجام مطالعات و پتانسیل یابی بر روی ماده معدنی ید به شرکت مذکور واگذار گردیده است.

وی گفت: هم اکنون استان گلستان به عنوان تنها تولید کننده ماده معدنی و استراتژیک ید در کشور محسوب می گردد که با توجه به وجود پتانسیل عظیم شورابه های یددار در استان، انجام چنین طرحهای اکتشافی وسیع و بزرگی می تواند در رشد و توسعه استان در بخش معدن تاثیر بسیار بزرگی را داشته باشد.