۱۰۴ میلیون تن تولید و ۲۵میلیارد دلار صادرات

مجمع‌الجزایر ژاپن، کشوری در اقیانوس ‌آرام و آسیای شرقی ‌است که یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی به‌ شمار می‌آید.

ژاپن یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در تولید اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌ابزار، کشتی‌سازی، صنایع شیمیایی، نساجی و غذایی و همچنین فولاد و فلزات غیر آهنی به‌ شمار می‌آید. ژاپن پس از چین، دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ فولاد در جهان است.

میزان تولید آهن خام
به گزارش صمت بنا بر داده‌های منتشر شده در وب‌سایت انجمن آهن و فولاد ژاپن، تولید آهن خام ژاپن در سال گذشته میلادی ۷۸هزار و ۳۲۹.۷ تن بود. این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۸۰هزار و ۱۸۶.۲ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۱هزار و ۱۰.۸ تن بود. از ۷۸هزار و ۳۲۹.۷ تن آهن خامی که در سال گذشته در ژاپن تولید شد، ۷۸هزار و ۱۳.۵ تن در فولادسازی و ۳۱۶.۲ هزار تن در ریخته‌گری استفاده شد.
همچنین تولید فولاد ژاپن در سال گذشته میلادی به ۱۰۴هزار و ۶۶۱.۱ تن رسید. این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰۴هزار و ۷۷۵.۳ و در سال۲۰۱۵ میلادی ۱۰۵هزار و ۱۳۴.۴ تن بود. ژاپن در سال گذشته میلادی ۷۹هزار و ۳۴۲.۶ تن فولاد خام به روش اکسیژن پایه تولید کرد. این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی ۸۱هزار و ۵۱۲.۹ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۱هزار و ۸۱.۲ میلیون تن بود. این کشور همچنین در سال گذشته میلادی ۲۸هزار و ۳۱۸.۵ تن فولاد در کوره‌های قوس الکتریکی تولید کرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی، تولید فولاد این کشور به روش قوس الکتریکی، ۲۳هزار و ۲۶۲.۴ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۴هزار و ۵۳.۲ تن بود.
تولید شمش معمولی فولاد ژاپن در سال گذشته میلادی ۷۹هزار و ۴۱۳.۳ تن و در سال ۲۰۱۶ میلادی ۸۰هزار و ۶۰۹.۹ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۱هزار و ۵۴۴.۹ تن بود. این کشور شمش فولاد با کیفیت ویژه هم تولید می‌کند. رقم تولید این محصول در سال گذشته میلادی ۲۴هزار و ۸۷۳.۳ تن، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۳هزار و ۴۸۴.۲ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۳هزار و ۳۴۸.۲ تن بود.
ژاپن همچنین در سال گذشته میلادی ۳۷۵.۵ تن فولاد ریخته‌گری تولید کرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی این رقم ۳۱۷.۲ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۲۰.۱ تن بود.
مجموع فولاد معمولی که ژاپن در سال گذشته میلادی تولید کرد به ۷۹هزار و ۵۶۴.۴ تن رسید. این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی ۸۰هزار و ۷۴۱.۵ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۱هزار و ۶۸۳.۲ تن بود. مجموع تولید فولاد با خواص ویژه این کشور نیز در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب به ۲۵هزار و ۹۶.۷ تن، ۲۴هزار و ۳۳.۸ تن و ۲۳هزار و ۴۵۱.۲ تن رسید.
مجموع محصولات فولادی نورد گرم ژاپن نیز در سال گذشته میلادی، ۹۲هزار و ۴۴۱.۲ تن، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۹۲هزار و ۶۳۶.۴ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۳هزار و ۱۹.۶ تن بود.
در سال گذشته میلادی، ۷۵.۸ درصد فولاد ژاپن به روش اکسیژن پایه و ۲۴.۲ درصد در کوره‌های قوس الکتریکی تولید شد. در سال ۲۰۱۶ میلادی، این نسبت ۷۷.۸ درصد به ۲۲.۲ درصد و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۷۷.۱ درصد به ۲۲.۹ درصد بود.

میزان تولید محصولات پایین‌دست فولاد
بخشی دیگر از داده‌هایی که در وب‌سایت انجمن آهن و فولاد ژاپن منتشر شده و ارقام مربوط به تولید محصولات فولادی را نشان می‌دهد، حکایت از این دارد که مجموع محصولات نورد گرم فولاد معمولی در سال گذشته میلادی، ۷۲هزار و ۹۶.۸ تن شد. این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۷۳هزار و ۱۸۷.۳ تن و ۷۴هزار و ۱۳۲.۸ تن بود.
در ادامه، به جزییات محصولات پایین‌دست فولاد ژاپن به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی پرداخته می‌شود.
حجم محصولات ریلی، حلقه لاستیک و چرخ ژاپن در سال‌های یادشده به ترتیب به ۶۴۷، ۷۶۰.۵ و ۸۱۲.۹ تن و حجم تیرهای ورقی به ترتیب به ۷۱۰.۲، ۷۱۱ و ۶۱۳ تن رسید. حجم تولید تیرهای لبه پهن ژاپن نیز در این سال‌ها به ترتیب به ۳هزار و ۸۶۲.۴ تن، ۳هزار و ۷۷۰.۵ تن و ۳هزار و ۹۸۸.۸ تن رسید.
همچنین حجم قطعات سنگین (heavy sections) تولید شده در این مجمع‌الجزایر به ترتیب ۸۴۲.۲ تن، ۸۵۱.۹ تن و ۹۰۹.۷ تن بود. به این ترتیب حجم قطعات متوسط و سبک (medium & light sections) به ترتیب ۱هزار و ۵۷.۷ تن، ۱هزار و ۷.۶ تن و ۱هزار و ۵۹.۹ تن شد.
تولید میل‌های فولادی ژاپن نیز در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به این ترتیب بود؛ میل‌های سنگین به ترتیب، ۳۷۰.۸، ۳۷۴.۴ و ۳۶۴.۴ تن. میل‌های متوسط به ترتیب ۴۲۱.۹، ۴۲۴.۸ و ۴۳۲.۳ تن و میل‌های سبک ۸هزار و ۵۰۵، ۸هزار و ۳۳۵.۵ و ۸هزار و ۶۴۰.۶ تن.
ژاپن همچنین در سال گذشته میلادی، ۴۴۷.۶ تن مهره دور لوله تولید کرد؛ رقمی که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۱۹.۲ تن و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۰۶ تن بود.
در مجموعه محصولاتی که در گروه میل‌های مفتولی جا می‌گیرد، تولید ژاپن به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی به این شرح بود:
میل‌های سیم‌پیچی به ترتیب ۴۰۴.۵، ۳۶۹.۶ و ۳۶۷.۱ تن. میل‌های مفتولی معمولی به ترتیب ۶۰۹.۶، ۶۱۰.۵ و ۶۶۵ تن. میل‌های مفتولی کم‌کربن به ترتیب ۸۴.۸، ۷۶.۶ و ۷۷.۸ تن و میل‌های مفتولی با کربن بالا به ترتیب ۶۳۹.۸، ۷۱۰.۸ و ۶۸۷.۵ تن. در گروه صفحات و ورق‌های نورد گرم، تولید صفحات سنگین ژاپن در سال‌های یادشده به ترتیب ۹هزار و ۱۷۰۲، ۱۰هزار و ۱۶۹.۳ و ۱۰هزار و ۲۲۲.۸ تن بود و تولید صفحات نورد گرم متوسط به ترتیب به ۱۵۰، ۱۴۴.۱ و ۱۴۰.۱ تن رسید. تولید نوار پهن نورد گرم ژاپن در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۴۳هزار و ۵۹۴.۰، ۴۳هزار و ۸۶۶.۰ و ۴۴هزار و ۱۴۵.۶ تن بود. همچنین تولید نوار و حلقه‌های باریک نورد گرم ژاپن در همین سال‌ها به ترتیب به ۵۷۹.۱، ۵۸۴.۸ و ۵۹۹.۱ تن رسید. مجموع تولید محصولات نورد گرم از فولاد با ویژگی‌های خاص در ژاپن در سال‌ گذشته میلادی و همچنین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۲۰هزار و ۳۴۴.۴، ۱۹هزار و ۴۴۹.۲ و ۱۸هزار و ۸۸۶.۸ تن شد.
حجم تولید نوار پهن فولادی نورد سرد با فولاد معمولی در ژاپن نیز در سال‌های یادشده، ۱۸هزار و ۶۵۷.۹، ۱۸هزار و ۵۰۹.۳ و ۱۸هزار و ۵۲۰.۹ بود. تولید نوار و صفحات برقی ژاپن به عنوان دیگر محصولات فولادی پایین‌دست این کشور در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۱هزار و ۴۰۸.۲، ۱هزار و ۳۴۶.۹ و ۱هزار و ۳۷۶.۵ تن بود. وزن تولید ورق‌های قلع ژاپن نیز در این سال‌ها به ترتیب ۸۶۰.۷، ۹۳۸.۳ و ۹۱۹.۷ تن بود. همچنین وزن ورق‌های گالوانیزه تولید شده در ژاپن در سال‌های یادشده به ترتیب به ۱۱هزار و ۰۳۳.۶، ۱۰هزار و ۶۸۶.۹ و ۱۰هزار و ۸۹۸.۱ تن رسید.
در گروه محصولات لوله‌های فولادی معمولی گرم نیز میزان تولید ژاپن در لوله‌های بدون درز در این سال‌ها به ترتیب ۳۲۹.۵، ۳۷۰.۸ و ۴۶۲.۹ تن بود. درباره لوله‌های فولادی جوش داده شده نیز حجم تولید در سال‌های یادشده به ترتیب ۴هزار و ۰۳۶.۲، ۳هزار و ۸۱۰.۸ و ۳هزار و ۸۰۴.۹ تن شد. در نتیجه، مجموع تولید محصولات فولادی ژاپن در گروه محصولات لوله‌های فولادی معمولی گرم در سال گذشته میلادی ۴هزار و ۳۶۵.۷، در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۴هزار و ۱۸۱.۵ و ۴هزار و ۲۶۷.۹ تن بود و در نهایت تولید لوله‌های چدنی ژاپن در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب به ۲۴۸.۹، ۳۰۹.۶ و ۳۹۸.۱ تن رسید.

صادرات فولادی ژاپن
در سال گذشته میلادی، ۱۶۹۱.۲ میلیون تن فولاد در جهان تولید شد. از این رقم بیشتر از ۱۰۴ میلیون تن محصول ژاپن بود. ژاپن دومین کشور تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان پس از چین است. تولید چین در سال گذشته میلادی ۸۳۱.۷ میلیون تن بود. علاوه بر این، ژاپن دومین صادرکننده بزرگ فولاد جهان به شمار می‌آید. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی نهاد امریکایی اداره تجارت بین‌الملل (international trade administration) ژاپن در سال ۱۳۹۵ خورشیدی (۲۰۱۶ میلادی) ۴۰.۴ میلیون تن فولاد صادر کرد که نسبت به سال پیش از آن، یک درصد کاهش داشت. در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز صادرات فولاد این کشور ۴۰.۷ میلیون تن بود که در واقع صادرات فولاد ژاپن ۹درصد کل فولادی را شامل می‌شد که در سال یاد شده در سراسر جهان صادر شد. میزان صادرات فولاد ژاپن نصف کل فولادی است که چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد جهان صادر می‌کند. در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳.۹ درصد از ارزش کالاهای صادراتی ژاپن مربوط به فولاد بود. در همین سال ارزش صادرات فولاد ژاپن به ۲۵.۲ میلیارد دلار رسید.
مجمع‌الجزایر ژاپن به بیشتر از ۱۹۰ کشور جهان فولاد صادر می‌کند. کشورهای امریکا، مکزیک، هند، چین، تایلند، ویتنام، مالزی، اندونزی، تایوان و کره جنوبی، اصلی‌ترین بازارهای فولاد ژاپن هستند که هر یک در سال ۲۰۱۶ میلادی وزنی برابر یک میلیون تن و بیشتر از این، فلز از ژاپن وارد کردند و ۷۹درصد کل فولاد صادراتی ژاپن در سال ۲۰۱۶ میلادی به این کشورها وارد شد.
از ۷۹ درصد فولادی که ژاپن در سال ۲۰۱۶ میلادی به این کشورها صادر کرد، کره جنوبی ۱۷درصد، تایلند ۱۴ درصد، چین ۱۳درصد، ویتنام ۷ درصد، تایوان ۶ درصد، اندونزی ۵ درصد، امریکا ۵ درصد، مکزیک ۵ درصد، مالزی ۴ درصد و هند ۳ درصد سهم داشتند.

برترین شرکت‌های فولادی ژاپن
همچنین براساس داده‌های منتشر شده از سوی انجمن جهانی فولاد در سال ۱۳۹۴ خورشیدی (۲۰۱۵ میلادی) شرکت‌های نیپون استیل و سومیتومومتال کورپوریشِن، جِی‌اف‌ای استیل کورپوریشِن، کوب استیل، ال‌تی‌دی و نیشین استیل.کو، برترین تولیدکننده‌های فولاد این کشور بودند. تولید نیپون در سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۶.۴ میلیون تن بود و شامل میله‌های فولادی، صفحات فولادی، ورق‌های فولادی و لوله‌های فولادی می‌شد.
جی‌اف‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۹.۸ میلیون تن فولاد تولید کرد که محصولات آن شامل صفحات، ورق‌ها، لوله‌ها، ابزار الکتریکی، فولاد ضدزنگ، میله‌های فولادی و میل‌های سیمی بود.
کوب استیل در همان سال ۷.۵ میلیون تن فولاد شامل میل و مفتول تولید کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳.۸ میلیون تن فولاد تولید کرد که محصولات آن شامل فولاد پوشش داده شده، نورد گرم، نورد سرد و فولاد ضدزنگ می‌شود.: