۱۴۴۹ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای در هفت ماهه امسال صادر شد

تهران- ایرنا- بررسی آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تعداد هزار و ۴۴۹ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای در استان ها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شد که در همسنجی با پارسال ۱۵.۷ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، پروانه بهره برداری توسعه ای برای توسعه واحدهای فعال صنعتی صادر می شود.
برپایه تحلیل آمارهای یاد شده، مجموع سرمایه این مجوزها در این مدت بیش از ۵۵ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال بوده است که پیش بینی می شود ۲۲ هزار و ۳۱۸ نفر اشتغال جدید ایجاد کنند.
اشتغال پیش بینی شده در قیاس با مدت مشابه پارسال از همین محل ۶۸.۶ درصد رشد نشان می دهد.
در این مدت بیشترین پروانه های بهره برداری توسعه ای به ترتیب در استان های تهران با ۱۵۴ فقره، آذربایجان شرقی با ۱۵۲ فقره و اصفهان با ۱۱۶ فقره صادر شده و کمترین مجوزها در خراسان جنوبی و جنوب کرمان هر یک با ۲ فقره پروانه بوده است.
همچنین در هفت ماهه امسال تعداد ۴۹ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای در مناطق آزاد و ویژه کشور با سرمایه ۸۷۰.۸ میلیارد ریال صادر شد که پیش بینی شده است اشتغال به کار ۶۴۷ نفر را به دنبال داشته باشد.
برپایه این گزارش، منطقه آزاد ماکو با ۱۳ فقره و منطقه ویژه اقتصادی با ۲ فقره به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد مجوزهای صادره را در این مدت به خود اختصاص دادند.