۱۵۸ طرح ۵ میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی گرفتند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صندوق توسعه ملی نقش بین نسلی و ذخیره ارزی ایران را دارد که براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس شد.
تسهیلات صندوق توسعه ملی به ۲ بخش تسهیلات ارزی و ریالی تقسیم می شود؛ مطابق اساسنامه صندوق، استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا پایان سال ۹۶، معادل ۳۷ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار بوده است که از این میزان ۳۴ میلیارد و ۸۵۷ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده است.
از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده ۲۰ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل ۹۴ میلیون دلار به طرح های بخش تعاون و معادل ۱۴ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار به طرح های بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
بر این اساس از همه مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، ۱۵ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت رسیده است.

** طرح های ارزی تامین مالی شده از محل قراردادهای عاملیت
در سال ۹۶ صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ریالی به طرح های اقتصادی اقدام کرد؛ مجموع میزان سپرده گذاری های انجام شده توسط صندوق ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بود.
همچنین سرجمع سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ نیز برابر ۲۲۲ هزار میلیارد ریال است.
برپایه اطلاعات ثبت شده در سامانه فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک ها در سال ۹۶ از محل همه قراردادهای منعقد شده در این سال و قراردادهای منعقده قبلی که طی پارسال فعال بوده اند، مبلغی بیش از ۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته که مجموع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۹۶ به میزان ۱۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیارد ریال است.
در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۸ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار برای استفاده متقاضیان واجد شرایط از منابع ارزی اختصاص یافت که در این میان بیشترین مبلغ قرارداد به بانک صنعت و معدن با سه هزار میلیون دلار اختصاص دارد و بانک پاسارگاد و ملت به ترتیب با ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ میلیون دلار در رتبه های بعدی اعطای تسهیلات ارزی قراردارند.

** طرح های ارزی تامین مالی شده از محل قراردادهای عاملیت
پارسال ۴۷ فقره طرح با مجموع ۲ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار اعلام وصول شد و برای ۲۴ طرح به مبلغ یک میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود شد.
همچنین در این سال ۲۷ فقره طرح به مبلغ ۶۰۷ میلیون دلار به دلایل مختلف همچون انجام ندادن تعهدات توسط متقاضی در مهلت تعیین شده و یا درخواست بانک عامل باطل شد.
براساس گزارش بانک مرکزی از محل کل تسهیلات ارزی دارای مسدودی از ابتدای تاسیس صندوق، در سال ۱۳۹۶ مجموع پوشش های صادر شده برای گشایش های اعتبار اسنادی توسط بانک های عامل ۶ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دلار بابت ۸۱ طرح بود. همچنین برای ۱۵۸ فقره طرح با مبلغ پنج میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شد.
بررسی عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ بیانگر این است بخش صنعت و معدن با ۶۸ فقره طرح به ارزش ۳۳۳ میلیون دلار بیشترین تسهیلات ارزی به لحاظ تعداد و نفت و گاز بالادستی با ۹ فقره طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بیشترین تسهیلات ارزی به لحاظ ارزشی را دریافت کردند.
براساس این گزارش بیشترین تسهیلات ارزی گشایش شده با مبلغ سه میلیارد و ۸۸ میلیون دلار نیز مربوط به نفت و گاز بالادستی است که ۵۴۵ میلیون دلار آن مسدود شد.